Nagrody i wyróżnienia

Referencje
Zbiorniki P.V. TANK to produkt firmy P.V. Prefabet Kluczbork S.A.
Created by neomedia
Nasze referencje
Referencje z firmy
Danish Farming Consultants Sp. z o.o.
Referencje z Przedsiębiorstwa
Produkcji Zwierzęcej "Przybkowo" Sp. z o.o.
Referencje z Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego "AGRO-MAS" Sp. z o.o.
Referencje z Gospodarstwa Rolnego
należącego do Państwa Roguś
Referencje z firmy
"Mlekoland" Sp. z o.o.

Nagrody i wyróżnienia
Złoty Medal VII Międzynarodowych Targów Ferma Bydła
16 - 18 lutego 2007 - Poznań - Hala Arena
Złoty Medal III Międzynarodowych Targów
Ferma Bydła, Świń i Drobiu
24 - 26 listopada 2006 - Olsztyn - Hala Urania
Złoty Medal IX Międzynarodowych Targów
Ferma Bydła, Świn i Drobiu
21 - 23 kwiecień 2006 - Poznań - Hala Arena
Nowość III Międzynarodowych Targów
Ferma Bydła, Świn i Drobiu
24 - 26 listopada 2006 - Olsztyn - Hala Urania